Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами якого виступають фізичні особи. Всі питання, пов’язані з реєстрацією, змінами та припиненням діяльності громадської організації, регулює Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Громадська організація може здійснювати свою діяльність у двох формах – зі статусом юридичної особи, або без реєстрації юридичної особи.

Реєстрація громадської організації в Україні із статусом юридичної особи

Стати засновником такої громадської організації може будь-який громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка досягла 18 років. Засновником молодіжної, або дитячої організації, може стати будь яка особа, що досягла 14 років. Мінімальна кількість засновників – два.

Якщо ви вирішили створити громадську організацію, то для початку, необхідно прийняти відповідне рішення про реєстрацію. Для цього, майбутні засновники повинні провести загальні збори, на яких необхідно обрати назву ГО, яка повинна складатись з двох частин. Перша (загальна) частина – це організаційно-правова форма. Для громадських організацій так і вказується – «громадська організація» і друга частина – це власне назва організації. Рішення зборів відображуються у протоколі, який так і називається – протокол загальних зборів.

Створення та реєстрація ГО проводиться безкоштовно в місцевих органах юстиції. Для цієї процедури, реєстратору подається заява з наступними додатками:

  • протокол загальних зборів;
  • статут (пронумерований, прошитий та підписаний всіма засновниками);
  • данні про членів керуючого органу громадської організації, в якому потрібно вказати прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, ідентифікаційний код, контактні телефони, а також посаду в керуючому органі;
  • данні осіб, які наділені правами представляти інтереси громадської організації при проведенні реєстраційних дій;
  • реєстр осіб, що приймали участь у зборах, в якому вказуються прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження учасника, з проставленням кожним особистого підпису.

Перевірка документів триває три робочі дні. Перевіряється правильність оформлення всіх документів. Після перевірки, видається офіційне рішення про реєстрацію, або відмову в реєстрації громадської організації, якщо є помилки та/або невідповідності. Всі помилки необхідно виправити впродовж 15 календарних днів, з моменту прийняття рішення реєстратором. Якщо у встановлений строк недоліки не будуть виправлені – в реєстрації буде відмовлено остаточно.

Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи не є господарюючим товариством та отримання прибутку не є його метою.

Порядок створення громадської організації без статусу юридичної особи

При такій формі діяльності, реєстрація відрізняється переліком документів, що подаються реєстратору, а саме:

  • заява встановленої форми;
  • протокол загальних зборів;
  • данні про засновників організації;
  • данні про особу, яка уповноважена представляти інтереси громадської організації, при вчиненні реєстраційних дій.

Заява підписується уповноваженою особою. Як і у випадку з реєстрацією ГО зі статусом юридичної особи, документи проходять перевірку протягом 3 робочих днів, протягом яких, реєстратор перевіряє їх відповідність встановленим законом вимогам. Якщо документи оформлені правильно, уповноважений орган приймає рішення про проведення реєстрації. Після цього, в реєстр громадських об’єднань вносяться дані ГО. Реєстрація проводиться безкоштовно.

Ми пропонуємо вам зекономити час та нерви, що будуть витрачені вами на кількаразове переробляння документів та спілкування з державними реєстраторами. Звернувшись до нас, Вам не доведеться годинами простоювати в чергах, вивчати закони та нести невиправдані витрати. Всі дії по підготовці та подачі документів, спілкуванню з реєстраторами, отриманню витягів з державних реєстрів та ін., ми проведемо замість Вас, швидко та якісно.

Ключові контакти