Створення та реєстрація благодійного фонду в Києві професійними юристами

З 03 лютого 2013 року вступив в силу Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Даним нормативним актом були внесені суттєві зміни в процедуру реєстрації благодійних фондів. Раніше, процедура була врегульована наказом Міністерства юстиції України, згідно з яким, реєстрація проводилась аналогічно об’єднанню громадян. Тепер, реєстрацію проводять державні реєстратори при місцевих державних адміністраціях, за аналогією з юридичними особами.

Наведений вище Закон визначає поняття благодійної організації. Наразі, це юридичні особи приватного права, основна мета діяльності яких – благодійність. Статутні документи благодійної організації повинні обов’язково містити це визначення.

Стаття 13 Закону встановлює, що всі благодійні організації поділяються на три форми: благодійне товариство, благодійна установа або благодійний фонд. Діяльність благодійного товариства та благодійного фонду (БФ) ґрунтується на статуті. Це суттєва їх відмінність від благодійної установи, діяльність якої регламентується установчим актом. Якщо благодійне товариство створюється учасниками в кількості не менше 2 осіб, то для створення фонду достатньо одного учасника. Крім того, учасник фонду може не передавати активи у власність фонду, щоб досягти цілей, визначених статутом. Активи фонду можуть бути сформовані учасником одноосібно та/або за рахунок інших благодійників. 

Нижче опишемо процедуру реєстрації благодійного фонду, як найпоширенішої форми діяльності громадських організацій, а також наведемо наші рекомендації та поради.

В ролі учасника БФ можуть виступати будь-які юридичні та/або фізичні особи, за винятком органів державної влади, місцевого самоврядування та інших осіб публічного права.  Фонд створюється на основі прийнятого засновниками рішення. З цією метою затверджуються статутні документи, визначаються органи управління та обирається склад учасників. В процесі проведення зборів, учасники можуть приймати інші важливі рішення, що мають значення для створення благодійного фонду та проведення подальшої процедури реєстрації.

У складі учасників благодійної організації можуть знаходитись особи, які не є його засновниками. Порядок вступу таких осіб до складу фонду визначаються статутом.

Що потрібно для створення благодійного фонду

Основним засновницьким документом є статут фонду. Він обов’язково повинен містити наступну інформацію:

 • найменування благодійного фонду;
 • напрямки діяльності;
 • права та обов’язки учасників;
 • органи управління (перелік, склад, компетенції, повноваження, порядок діяльності, прийняття рішень та інше);
 • порядок обрання, призначення або затвердження, заміщення, призупинення, припинення або відкликання повноважень членів органу управління (даний порядок не розповсюджується на вищий орган управління);
 • умови та порядок прийняття до складу учасників фонду, та порядок виключення таких учасників;
 • порядок внесення змін до статутних документів;
 • джерела активів та/або прибутків, порядок контролю за діяльністю та фінансової звітністю.

Порядок реєстрації благодійного фонду

Реєстрація проводиться державними реєстраторами при місцевих адміністраціях, за місцем знаходженням майбутнього фонду. Процедура реєстрації визначена статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». З метою реєстрації, засновники подають державному реєстратору наступні документи:

 • заповнену реєстраційну картку;
 • рішення засновників про створення благодійного фонду;
 • підписаний учасниками статут.

Документи подаються, або засновниками благодійного фонду особисто, або уповноваженою особою, при пред’явленні нотаріально засвідченої довіреності та оригіналу паспорта. Якщо засновником є нерезидент, необхідно подати документальне підтвердження факту реєстрації нерезидента в державі походження. Таким документом може бути витяг із судового, банківського або торгового реєстру про реєстрацію юридичної особи - нерезидента. За умови якісної підготовки документів та дотримання всіх вимог профільного закону, державна реєстрація займає усього 1 робочий день.

Спеціалісти ЮФ «Траст Консалтинг» мають багаторічний досвід проведення реєстраційних дій по створенню та реєстрації благодійних фондів в Україні. Нами зареєстровано десятки неприбуткових організацій. Над дорученням працюють виключно профільні та досвідчені юристи.

Ви можете замовити реєстрацію благодійного фонду прямо зараз, звернувшись до нас за телефоном

+38 (044) 495 54 29

Ключові контакти