Акціонерне товариство (АТ) – це господарська організація, статутний капітал якої поділений на частини однакової номінальної вартості, корпоративні права на які засвідчуються акціями. Акції акціонерного товариства іменні та існують в бездокументарній формі. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства складає 1250 мінімальних заробітних плат. Всі акціонерні товариства поділяються на публічні акціонерні товариства(ПАТ, ПАО-рус.) та приватні акціонерні товариства (ПАТ, ЧАО-рус.). 

Кількість акціонерів в публічному акціонерному товаристві необмежено, а в приватному акціонерному товаристві – не може перевищувати 100 акціонерів. Окрім того, публічному акціонерному товариству дозволено здійснювати відкрите та закрите розміщення акцій, в той час як приватному – тільки закрите розміщення акцій.

Послуги по реєстрації акціонерного товариства

 • юридична консультація;
 • підготовка та нотаріальне завірення пакета статутних документів (протоколів, статуту, установчої угоди, актів прийому-передачі майна, наказів, довіреностей та ін.);
 • допомога в обранні видів діяльності по КВЕД 2010;
 • державна реєстрація АТ;
 • реєстрація випуску акцій НКЦПФР;
 • реєстрація АТ в податковій інспекції, пенсійному фонді та фонді соціального страхування;
 • постановка на обрану систему оподаткування;
 • відкриття поточного банківського рахунку;
 • виготовлення печатки та штампів.

Необхідна інформація

 • найменування акціонерного товариства;
 • перелік акціонерів;
 • інформація про кінцевого бенефіціарного власника;
 • розмір статутного капіталу;
 • джерело формування статутного капіталу (грошові кошти та/або майно);
 • види діяльності по КВЕД 2010;
 • система оподаткування;
 • юридична адреса;
 • обслуговуючий банк;
 • необхідність виготовлення печаток та штампів;
 • контакти для державних органів ( телефон, e-mail та ін.).

Необхідні документи від резидентів

 • копія паспорта та ідентифікаційного коду (якщо акціонер фізична особа);
 • копія свідоцтва про реєстрацію чи виписка з ЄДРПОУ (якщо акціонер юридична особа);
 • копія паспорта та ідентифікаційного коду директора та бухгалтера (при наявності);
 • копія паспорта, ідентифікаційного коду та свідоцтва про призначення посадової особи-підписанта статутних документів акціонерного товариства від імені юридичної особи - засновника.

Необхідні документи від нерезидентів для реєстрації

 • посвідка на проживання та Україні та ідентифікаційний код (якщо акціонер фізична особа);
 • документи що підтверджують структуру власності засновника - юридична особа;
 • виписка із торгового (банківського, судового) реєстру держави нерезидента (якщо акціонер юридична особа);
 • копія паспорта та ідентифікаційного коду директора та бухгалтера (при наявності);
 • копія паспорта, ідентифікаційного коду та свідоцтва про призначення посадової особи-підписанта статутних документів акціонерного товариства від імені юридичної особи - засновника.

Результат реєстрації акціонерного товариства

 • статут товариства;
 • протокол про створення;
 • наказ про призначення керівника та бухгалтера;
 • витяг з реєстру платників ПДВ чи єдиного податку;
 • проспект емісії цінних паперів;
 • довідка про відкриття поточного рахунку в банку;
 • печатка (за потреби).

Ви можете замовити реєстрацію акціонерного товариства прямо зараз, звернувшись до нас за телефоном

+38 (044) 495 54 29

Ключові контакти