Реєстрація акціонерного товариства - публічного (ПАТ) або приватного (ПрАТ)

Акціонерне товариство (АТ) – це господарська організація, статутний капітал якої поділений на частини однакової номінальної вартості, корпоративні права на які засвідчуються акціями. Акції акціонерного товариства іменні та існують в бездокументарній формі. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства складає 1250 мінімальних заробітних плат. Всі акціонерні товариства поділяються на публічні акціонерні товариства (ПАТ) та приватні акціонерні товариства (ПрАТ). 

Кількість акціонерів в публічному акціонерному товаристві необмежено, а в приватному акціонерному товаристві – не може перевищувати 100 акціонерів. Окрім того, публічному акціонерному товариству дозволено здійснювати відкрите та закрите розміщення акцій, в той час як приватному – тільки закрите розміщення акцій.

Реєстрація АТ - наші послуги

  • юридична консультація;
  • допомога в обранні видів діяльності акціонерного товариства по КВЕД 2010;
  • підготовка документів та державна реєстрація АТ;
  • реєстрація випуску акцій НКЦПФР;
  • реєстрація АТ в податковій інспекції та фондах;
  • реєстрація платником єдиного податку або ПДВ.

Для створення акціонерного товариства потрібно:

  • найменування акціонерного товариства;
  • перелік та документи акціонерів;
  • інформація про кінцевого бенефіціарного власника;
  • розмір статутного капіталу;
  • джерело формування статутного капіталу (грошові кошти та/або майно);
  • види діяльності по КВЕД 2010;
  • система оподаткування;
  • юридична адреса;
  • контакти для державних органів ( телефон, e-mail та ін.).

Необхідні документи від резидентів

  • копія паспорта та ідентифікаційного коду (якщо акціонер фізична особа);
  • копія свідоцтва про реєстрацію чи виписка з ЄДРПОУ (якщо акціонер юридична особа);
  • копія паспорта та ідентифікаційного коду директора та бухгалтера (при наявності);
  • копія паспорта, ідентифікаційного коду та свідоцтва про призначення посадової особи-підписанта статутних документів акціонерного товариства від імені юридичної особи - засновника.

Необхідні документи від нерезидентів

  • посвідка на проживання та Україні та ідентифікаційний код (якщо акціонер фізична особа);
  • документи що підтверджують структуру власності засновника - юридична особа;
  • виписка із торгового (банківського, судового) реєстру держави нерезидента (якщо акціонер юридична особа);
  • копія паспорта та ідентифікаційного коду директора та бухгалтера (при наявності);
  • копія паспорта, ідентифікаційного коду та свідоцтва про призначення посадової особи-підписанта статутних документів акціонерного товариства від імені юридичної особи - засновника.

Реєстрація публічного акціонерного товариства (ПАТ)

На першому етапі реєстрації ПАТ необхідно прийняти рішення на загальних зборах засновників про створення ПАТ та розміщення акцій. Далі, необхідно підготувати пакет документів та передати їх в НКЦПФР для реєстрації випуску акцій. Результатом має стати тимчасове свідоцтво про реєстрацію акцій, з яким необхідно звернутись до депозитарію з метою укладення Договору про обслуговування емісії акцій. Не варто забувати про необхідність сплати засновниками (акціонерами) вартості розміщених акцій. Протягом трьох місяців з дати повної оплати вартості акцій необхідно провести збори акціонерів, на яких затвердити результат розміщення акцій, статут акціонерного товариства та інші важливі для ПАТ питання. Тепер настав час їхати до державного реєстратора та проводити реєстрацію акціонерного товариства в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, подавати та реєструвати звіт про результати розміщення акцій в НКЦПФР та отримувати свідоцтва про результати випуску акцій. Завершальним етапом стане отримання акціонерами ПАТ документів про право власності на акції.

Реєстрація приватного акціонерного товариства (ПрАТ)

Процедура та порядок реєстрації приватного акціонерного товариства (ПрАТ) не відрізняється від процедури реєстрації ПАТ, за виключенням того, що ПрАТ має право проводити закрите розміщення акцій, про що говорилося на початку даної статті.

Ключові контакти