Стоимость увеличения уставного капитала ООО
Услуги Цена
консультация, подготовка документов, внесение изменений в государственный реестр 1800
нотариальные услуги (заверение подписи учредителя на протоколе общего собрания и уставе - 1 учасник) 1100
административній сбор 580

Статутний капітал ТОВ - капітал товариства, сформований за рахунок внесків засновників (учасників) ТОВ, виражений в національній валюті України - гривні. Статутний капітал може бути сформований будь-яким майном, грошовими коштами, цінними паперами та іншими правами, яким можна дати грошову оцінку. Основним призначенням статутного капіталу є забезпечення вимог кредиторів.

Визначення Статутний капітал ТОВ не закріплено законодавчо. Згадка даного поняття можна побачити в спеціальних нормах для акціонерних товариств, суб'єктів ринку фінансових послуг (банків, не банківських фінансових установ), але не для ТОВ які ведуть звичну для всіх стандартну господарську діяльність. Навіть Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», як нова норма, яка регламентує діяльність таких організаційно-правових форм, як ТОВ і ТДВ, не включає поняття статутний капітал ТОВ.

Збільшення статутного капіталу ТОВ, загальні положення.

Юридичні особи при розширенні своєї діяльності часто стикаються з необхідністю в збільшенні статутного капіталу. Статутний капітал ТОВ формується з внесків учасників, його розмір затверджується учасниками на загальних зборах учасників. Збільшення статутного капіталу ТОВ допускається тільки після внесення усіма учасниками ТОВ своїх вкладів в повному обсязі.

Законодавець в Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» №2275-VIII визначає два способи збільшення статутного капіталу: за рахунок додаткових внесків учасників і без таких. Учасники можуть збільшити статутний капітал ТОВ без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку ТОВ, при цьому склад учасників товариства і співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

Також учасники ТОВ можуть збільшити статутний капітал за рахунок додаткових внесків учасників або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників. Кожен учасник має переважне право зробити додатковий внесок в межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно його частці в статутному капіталі. Треті особи і учасники товариства можуть зробити додаткові внески після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу і сумою внесених учасниками додаткових вкладів винятково за рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових внесків.

Додаткові внески можуть бути внесені в негрошовій формі. В такому випадку рішенням загальних зборів учасників ТОВ визначає порядок і строки внесення майна, його грошову оцінку та осіб які дане майно зобов'язуються внести.

Для самостійно вирішення питання про збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок додаткових внесків, пропонуємо до Вашої уваги покрокову інструкцію :

1. Процес збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок додаткових внесків починається з проведення загальних зборів учасників ТОВ на якому повинні бути розглянуті такі питання:

 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків;

визначення розміру додаткових вкладів, коефіцієнт вкладу кожного учасника до їх частки в статутному капіталі і загальний розмір статутного капіталу після його збільшення;

порядок і строки внесення додаткових вкладів. Термін внесення додаткових вкладів не може перевищувати шести місяцем з моменту прийняття даного рішення.

За результатом розгляду вищезазначених питань підписується протокол загальних зборів учасників ТОВ. У разі, якщо в складі тільки один учасник, дане рішення оформляється рішенням єдиного учасника ТОВ. Підписи в даному протоколі / рішенні не підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню. При цьому, в разі наявності потенційних ризиків невнесення учасниками своїх додаткових вкладів, ми рекомендуємо оформляти протокольне рішення з нотаріальним посвідченням підписів всіх учасників. Крім того, учасники ТОВ мають право укласти Договір про внесення додаткових вкладів до статутного капіталу ТОВ з фіксацією всіх прав і обов'язків сторін, а також визначенні санкцій за його порушення.

2. У період, визначений рішенням загальних зборів, учасники/треті особи здійснюють внески до статутного капіталу шляхом зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ в банку, або шляхом підписання відповідних актів прийому-передачі додаткового вкладу та його грошової оцінки, в разі внесення вкладів майном. Дані акти прийому-передачі підписуються учасником і директором ТОВ. Підписи на даних актах підлягають нотаріальному посвідченню.

3. По закінченню терміну на внесення додаткових вкладів , учасники ТОВ проводять загальні збори про затвердження додаткових вкладів і внесення змін до статуту товариства, у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу. Дане рішення має включати такі питання:

- затвердження додаткових вкладів учасниками ТОВ;

- про збільшення статутного капіталу ТОВ у зв'язку з внесенням додаткових вкладів;

- про затвердження нової редакції статуту ТОВ;

- про уповноваження особи на здійснення державної реєстрації статуту в новій редакції;

- про уповноваження особи на здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно в Реєстрі майнових прав на нерухоме майно (тільки в разі внесення додаткового вкладу за рахунок нерухомості).

За результатами проведення загальних зборів оформляється протокол загальних зборів учасників ТОВ, підписи на якому підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню. У разі, якщо в складі тільки один учасник, дане рішення оформляється рішенням єдиного учасника ТОВ.

 

4. Наступним етапом процесу збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок додаткових внесків є подача пакету документів державному реєстратору з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань . Нижче надаємо перелік необхідних документів:

- первинний протокол про збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок додаткових внесків (2 екз., Один для підприємства, другий залишається у реєстраційній справі);

- протокол загальних зборів про затвердження додаткових вкладів і затвердження статуту ТОВ в новій редакції (2 екз., Один для підприємства, другий залишається у реєстраційній справі);

- статут в новій редакції (2 екз., Один для підприємства, другий залишається у реєстраційній справі);

- реєстраційна форма № 3 ( Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), зразок якого Ви можете знайти в Наказі Мін'юсту від 29 .09.2018 року № 2824 / 5 ); 

- квитанція про сплату адміністративного збору в розмірі 580,00 грн. (Сума адміністративного збору розрахована станом на дату публікації цієї статті);

- довіреність на представника юридичної особи з проведення державної реєстрації, в разі, якщо документи подає уповноважена особа;

- паспорт представника ТОВ.

За результатом розгляду поданих державному реєстратору документів видається опис про прийняття документів з кодом доступу до результатів надання адмін послуги на сайті https://usr.minjust.gov.ua/ . В результаті надання адміністративної послуги, державний реєстратор вносить відповідні дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань .

 

5. Якщо статутний капітал ТОВ збільшувався за рахунок передачі у власність юридичної особи нерухомого майна, необхідно звернутися до державного реєстратора майнових прав з метою внесення змін про власника нерухомості в Реєстрі майнових прав на нерухомість. Правовстановлюючим документом в даному випадку є протоколи загальних зборів учасників ТОВ і відповідні акти прийому-передачі додаткового вкладу до статутного капіталу. Реєстратор на підставі поданих документів вносить зміну про власника в реєстрі.

 

Хочемо звернути Вашу увагу, що від правильності складання і заповнення документів, описаних в даній статті, залежить результат розгляду і внесення відповідних змін у реєстрах. Щоб уникнути додаткових витрат часу і грошей, і навіть податкових ризиків пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу ТОВ, пропонуємо звернутися до кваліфікованих юристів Юридичної фірми «Траст Консалтинг».

Ключові контакти