Оксана Карпенко - Головний бухгалтер
Оксана Карпенко

Головний бухгалтер

Практики

Абонентське обслуговування
Бухгалтерське обслуговування
Аудит
Податковий консалтинг

Оксана займає посаду головного бухгалтера компанії. До основних напрямків її роботи можна віднести бухгалтерське обслуговування компаній та фізичних осіб-підприємців на абонентській основі, а також податковий консалтинг. Крім того, Осксана приймає активну участь при проведенні комплексних аудитів підприємств в частині аналізу бухгалтерських принципів оцінки матеріальних статей балансу, використаних керівництвом, основних засобів, перевірки правильності нарахування заробітної плати та відрахування податків та зборів, перевірки достовірності відображення документів в бухгалтерському обліку, нарахуванні амортизації основних засобів, складанні та подачі податкової та статистичної звітності, аналізу правильності відображення в бухгалтерському обліку кредиторської та дебіторської заборгованості, в тому числі, погашення такої заборгованості, перевірки правильності відображення та обліку виробничих запасів підприємства, взятих кредитів та виданих позик (поворотної безвітсоткової позики).

Загальний професійний стаж - 11 років.

Освіта

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, менеджер-економіст, спеціаліст, 2000 рік.