Виплата дивідендів учасникам ТОВ

Основною метою господарської діяльності всіх юридичних осіб є отримання прибутку. В той же час, засновники таких компаній створюють товариства з метою отримання доходу від їх діяльності. У даній статті описані основні положення про дивіденди в результаті діяльності ТОВ і порядок їх виплати учасникам.

Ст. 26 Закона України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» №2275-VIII (далі - «Закон» ) визначає порядок виплати дивідендів учасникам ТОВ. Так, цією статтею передбачено, що виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно розміру їх часток на підставі рішення загальних зборів засновників ТОВ.

Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноголосним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі засновники товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, який є кратним кварталу, якщо інше не передбачено установчими документами, або корпоративним договором. Виплата дивідендів здійснюється в термін, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом ТОВ або рішенням загальних зборів учасників.

Крім цього, Закон встановлює ряд випадків обмеження виплати дивідендів (ст. 27 Закону). Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та виплачувати їх якщо:

- ТОВ не здійснило розрахунків з учасниками в зв'язку з припиненням їх участі в Товаристві або правонаступниками учасників товариства;

- майна ТОВ недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав.

Статутом товариства або корпоративним договором можуть додатково передбачатися інші умови, згідно з якими збори учасників не зможуть приймати рішення про виплату дивідендів або згідно з якими дивіденди не зможуть виплачуватися. Також, Закон забороняє ТОВ виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій внесок в статутний капітал ТОВ.

Хочемо відзначити, що зобов'язати ТОВ виплатити дивіденди в судовому порядку без рішення загальних зборів учасників не можна. Чітка позиція судів в цьому питанні закріплена в Постанові Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин».

Хочемо звернути Вашу увагу, що від грамотності супроводу питання виплати дивідендів ТОВ залежить позитивний результат. Щоб уникнути додаткових витрат часу і грошей, а також щоб уникнути ризиків судових суперечок з учасниками ТОВ, пропонуємо звернутися до кваліфікованих юристів Юридичної фірми «Траст Консалтинг».

Дата публикации: 11.07.2019

Поделится: